logo
Nome do dpto.
Banner da web

Normativas do departamento


Xestión económica

Axuda custos e locomoción

Autorización gasto IP grupos inv. (doc) (odt)

Instruccións para o pago de congresos e cursos

Autorización inscripción congresos (doc) (odt)

Autorización pago conferenciantes (doc) (odt)

Ficha perceptores

Ficha perceptores estranxeiros

Vacacións, permisos e licenzas

Solicitude de cambio de vacacións (doc)

Solicitude de permisos ata 15 días (ver secretaría virtual)

Solicitude de permisos de máis de 15 días (ver secretaría virtual)

Solicitude de permisos por asuntos persoais (doc) (odt)

Outros permisos e licenzas (doc) (odt)


Outros

Solicitude de cambio de horario de titorías (doc) (odt)

Impreso titorías (docx) (odt)

Solicitude informe individualizado para avaliación de méritos docentes 2022 (quinquenios) (jotForm)

Candidatura Comisión Permanente(jotForm)

Dpto. de Informática | Edificio Politécnico | Campus de Ourense | 32004 Ourense | Tel: +34 988387038 | dept15(at)uvigo.es