logo
Nome do dpto.
Banner da web

Benvidos á web do Departamento de Informática da Universidade de Vigo

O Departamento de Informática da Universidade de Vigo engloba as áreas de Linguaxes e Sistemas Informáticos e de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial.

Conta actualmente cun cadro de máis de corenta profesores, con presencia nos tres campus da Universidade de Vigo.

O Dpto. de Informática desenvolve unha importante actividade investigadora, a través de cinco grupos de investigación dirixidos e integrados principalmente por membros do Departamento.

A sede do Departamento atópase no Edificio Politécnico do Campus de Ourense.

Personal de administración

Administrativa: Alicia González Novoa
Tel: +34 988387038
e-mail: aliciag(at)uvigo.es

Equipo directivo

Director: Dr. Juan Carlos González Moreno
Tel: +34 988387014
e-mail: jcmoreno(at)uvigo.es

Secretaria: Dra. Lorena Otero Cerdeira
Tel: +34 988387022
e-mail: locerdeira(at)uvigo.es

Dpto. de Informática | Edificio Politécnico | Campus de Ourense | 32004 Ourense | Tel: +34 988387038 | dept15(at)uvigo.es